Kultúra

Legszebb ajándék: a könyv

Gúta egy gazdag város! Ne értse félre senki, a gazdagság nem csak a sok pénzt jelenti. Gazdag a történelme, kultúrája, és ami kézzel fogható, mindez a Gútáról szóló könyvek számában is megmutatkozik. Csak idén kettő olyan kötetet tudtam vásárolni, ami városunkról szól, most szombaton, akár azt is mondhatnánk, hogy a karácsonyfa alá mutatják be a harmadikat, amely a helloGúta gondozásában jeleik meg FAUNA GUTTA címmel. A korábban megjelent két kötet a városháza pénztárában kapható, és bátran tudom ajánlani ajándéknak, olyan kötetekről van szó, amelyeknek helye van minden gútai család könyvtárában.

A jelenleg kapható két kötetet a város első írásos említésének 750. évfordulóján mutatták be. Az egyik, amely mindenképpen hiánypótló, sőt, példaértékű lehet más községeknek, városoknak. A könyv Gúta Helytörténeti és földrajzi regionális ismeretek címmel jelent meg, egy segédtankönyv, szerkesztői pedagógusok: Bagita Judit, Varga Tamás és Madarász Róbert.

A könyv két nagy részre osztódik, első részében Gúta földrajzáról, másodikban Gúta történelméről olvashatunk. Nem szeretném idézetekkel teletűzdelni „olvasónaplómat”, de egy gondolatot kiemelnék a bevezetőből, „Hisszük, hogy a szülőföldünkhöz kötött hazafiság nem feltétlenül velünk született érzés. Ahhoz, hogy kiformálódjon bennünk, meg kell ismernünk környezetünk történelmét, a hely jellegzetességeit, hagyományait és meg kell értenünk és szeretnünk a körülöttünk élő emberek kialakult szokásait.” – írja Rigó Magdolna és Koczkás Beáta.

A könyvet nagyon szép képek teszik érdekesebbé, térképek, grafikonok magyarázzák az olvasottakat, igazi szépen megszerkesztett tankönyv. A földrajzi rész a város fekvését, földtörténeti szerkezetét, domborzatát, éghajlatát, vízrajzát is bemutatja. Megismerkedhetünk Gúta talajtípusaival, növény- és állatvilágával, különös figyelmet fordítottak a szerkesztők a természetvédelmi területekre. Külön fejezet foglalkozik a társadalomföldrajzzal, vagyis a lakosság összetételével, a gazdaság is külön témakört ölel át, külön a mezőgazdaság, az ipar, a szolgáltatások. A város szimbólumai közt nem csak a város címere, zászlaja, pecsétje kerül előtérbe, hanem a hajómalom is.

A kötet másik nagy témaköre a történelem, a szerző a korai bronzkortól kezdi a leírást. Az olvasó megismerheti őseink életét, foglalkozását is. A más történelem tankönyvekből is ismert korok alapján ismerhetjük meg városunk történetét, kiemelve a helyi érdekességeket, például a Bekevár építését. A huszadik század eseményei természetesen sokkal bővebb helyet kaptak a kötetben, mint az előző évszázadok, a kötet egészen a 21. századig követi az eseményeket.

Aki kézbe veszi, egy szépen megszerkesztett, igényes szerkezetű, kivitelezésű kötetet lapozgathat. A könyv célközönsége: a felső tagozatos diákok, hiszen ők tanulnak majd belőle az iskolában. A kötet nem csak az iskolásoknak, a felnőtteknek is hasznos olvasnivaló, tipikusan olyan, ami nem hiányozhat a gútai családok könyvespolcairól. Nyelvezete egyszerű, az idegen kifejezéseket minden esetben megmagyarázzák a szerkesztők. Tankönyv jellege a tördelés mellett abban is megmutatkozik, hogy az egyes fejezetek után érdekességek, valamint kérdések és feladatok találhatók, de ez felnőtt olvasóként sem zavaró tényező, csak izgalmasabbá teszi a könyvet.

A másik kötetet Angyal Béla helytörténész jegyzi, A 750 éves Gúta A város története és néprajza az írott források tükrében. A könyv részletesen mutatja be a város múltját. A kötet Angyal Béla 35 éves gyűjtőmunkájának eredménye – olvashatjuk a bevezetőben. „Nem egy hagyományos városmonográfiát vesz a kezébe az olvasó, hanem egy tudományos igénnyel készült forráskiadványt.” A könyv korabeli iratokon, dokumentumokon keresztül mutatja be városunk múltját. Angyal Bélától megszokott alapos és részletes munkáról van szó. Gúta rövid története és néprajzával kezdődik a könyv, amelyben a szerző arról is értekezik, eddig viszonylag hiányos ás torz történeti kép alakult ki a város történetéről, amelynek okait is ecseteli. Gúta történetét Angyal Béla is korszakokra osztja, az első írásos említéstől a huszadik század végéig.

A 101 dokumentumot tartalmazó könyvben magyarázatok is találhatóak. Több érdekes jegyzőkönyv, a gútai jobbágyok összeírása, vagyis névjegyzéke, végrendelet is teljes egészében olvasható. Megtaláljuk a kötetben Fényes Elek Komárom vármegyét leíró statisztikai munkájának részleteit is, melyben elsősorban Gutta mezőváros természeti adottságaival, gazdálkodásával és történetével foglalkoznak, Fél Edit gyűjtéséből az udvarlási és az esküvői szokásokról is, természetesen több dokumentum is foglalkozik a ki- és áttelepítettekkel, a szövetkezesítés is helyt kap a könyvben, az árvízről és a tanyavilágról újságcikkek adnak képet az olvasónak.

A részletes forrás és irodalom után képmelléklet színesíti a könyvet, régi térképek és dokumentumok, megfakult képeslap és a ma is látható emlékhelyek fotóival.

vncs

'Fel a tetejéhez' gomb