Régió

A választás és a reformok tétje – Európa!

Az MKDSZ elnöksége által megfogalmazott uniós politikai érdekképviseleti alapelv, hogy a felvidéki magyarság európai érdekképviselete és kisebbségpolitikája nem vonatkoztatható el az EU tagországaiban élő és szinte országonként más politikai, jogi, nyelvhasználati, oktatásügyi, kulturális, gazdasági és önigazgatási helyzetben lévő őshonos nemzeti kisebbségek célkitűzéseitől. A siker legfontosabb feltétele a közös gondolkodás és cselekvés! Ennek az együttműködésnek elsődleges fóruma a kisebbségi pártokat tömörítő Európai Szabad Szövetség /EFA/, amelynek az MKDSZ is tagja. E szoros és élő együttműködés jegyében tettek látogatást a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség EP képviselőjelöltjei 2019. április 8-án Brüsszelben.

A delegációt Krivánszky Miklós alelnök és Less Károly az MKDSZ EP képviselőjelöltje vezette. Az EP kisebbségi pártjainak képviselőivel folytatott megbeszéléseken megegyeztek abban, az MKDSZ által is képviselt véleményben és álláspontban, hogy az EU mélyreható reformok előtt áll és ezekben a reformokban a kisebbségeknek komoly szerepet kell játszaniuk. Az MKDSZ álláspontja szerint az európai kisebbségpolitika homlokterében az önrendelkezés mindenkit megillető jogának kell állnia. A népek Európája az európai demokrácia és szabadságeszme bástyája.

A delegáció tagjai találkoztak Josep Maria Terricabras i Nogueras katalán EP képviselővel, aki személy szerint is számos felvidéki magyar ügyben járt el, képviselte a magyar érdeket. Less Károly elmondta:

„Az MKDSZ nagyra értékeli a katalánok felvidéki magyar ügyekben tanúsított segítőkészségét. A sors- és érdekközösség, valamint a demokratikus politikai értékek felvállalásának, illetve a népek önrendelkezési jogának védelmében szolidaritásunkat fejeztük ki a katalán függetlenségi törekvésekkel és a bebörtönzött katalán politikusokkal.”

Az EU reformok, a tagországok választás előtt állnak. A választás és a reformok tétje – Európa!

 

 

'Fel a tetejéhez' gomb