Régió

Dr. Szabó Olga: Eredményt csak együtt érhetünk el

Vissza-visszatérő téma nem csak a közbeszédben, hanem a Dunatájban is a Gútai Közlegelők Társulatának ügye, melynek földjeit azért kobozták el, mert a társulat tagjai magyarok voltak. A gútaiak mindkét kárpótlási törvény alapján kérték vissza földjeiket, de hiába.

Mivel a második kárpótlási eljárás során a Legfelső Bíróság eljárási hibát állapított meg, az ügy 175 résztvevője közül 53-an panasszal fordultak a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához. Érdekes módon, az semmilyen kivetni valót nem talált az ügyvitelben. Itt akár be is fejeződhetett volna a dolog, de úgy gondoltam, hogy jogi képviselőként kötelességem tájékoztatni az érdekelteket arról, hogy panasszal fordulhatnak az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. 51-en bíztak meg jogi képviseletükkel. Az ügyet Balogh and Others v. Slovakia néven vezették.

A panaszt még beadhattam szlovákul, de a továbbiakban angol volt az eljárás nyelve. Szükségem volt tolmács és emberi jogi szakjogász segítségére, hogy a bíróság által írt leveleket értelmezni tudjam, a kért álláspontot kidolgozhassam, mert Szlovákia természetesen tagadta, hogy akár a legkisebb jogsértés történt volna az eljárás során. Mivel az EEJB-on folyó eljárás bármikor leállítható, ha a fél nem tesz eleget a bíróság által rá rótt kötelezettségnek, nem kis lelki teher volt az ügy képviselete. Gondot jelentett számomra az időközben elhunyt panaszosok örököseinek felkutatása, mert nem szerettem volna, ha valaki azért marad ki az eljárásból, mert nem tud róla, hogy felmenője annak résztvevője volt.

Madarat lehetett volna fogatni velem, amikor értesültem az Európai Emberi Jogi Bíróság 2018. augusztus 31-én meghozott ítéletéről. Mind az 51 panaszosnak 6.200 eurós jóvátételt hagyott jóvá a bíróság. Elképzeltem, hogy milyen gazdag karácsonyuk lesz azoknak az idős, beteg panaszosoknak, akik alacsony nyugdíjból élnek. Milyen boldogok lesznek, mert végre olyan ajándékot adhatnak, amilyet szeretnének!

Aztán jött a derült égből a villámcsapás. Szlovákia sokallotta a pénzügyi elégtétel összegét. Az Európai Emberi Jogi Bíróság Nagy Kamarájához fordult, és kérte, hogy tárgyalják újra az ügyet. Nagyon szomorú voltam, mert arra nem számítottam, hogy a magyar miniszter által vezetett Igazságügyi Minisztérium „megfellebbezi” a számunkra kedvező döntést.

Nagy kő esett le a szívemről, amikor megtudtam, hogy az ítélet február 4-én jogerőre emelkedett. Minden esély megvan arra, hogy a pénzügyi jóvátétel még húsvét előtt eljusson a panaszosokhoz. Az elhunyt panaszosok ügyében az öröklési rend szerint járnak majd el.

Nem csak az én érdemem, hogy ennyi év után elismerték a jogsértést. Tudom, hogy szakjogász és tolmács nélkül nem lettünk volna sikeresek. De nagyon sokan segítettek mások is. A Gútai Városi Hivatal dolgozói, ismerősök, rokonok, panaszosok. Volt akik azzal, hogy átadtak egy üzenetet, kikerestek egy hiányzó adatot, volt akik azzal, hogy bátorítottak, és bíztattak. Köszönöm a segítséget, köszönöm a bizalmat.

A napokban a Gútai Közlegelők Társulata kezelésében levő földek néhai tulajdonosai közül többen jelezték, hogy szeretnének ehhez az ügyhöz csatlakozni. Sajnos, erre lehetőség nincs.

Az 503/2013 T.t. sz. földtulajdon visszaadásáról szóló… törvény alapján 1 év, mégpedig a 2004-es, mint jogvesztő határidő állt rendelkezésre a földek visszaigénylésére. Az említett ügyben 175 személy 2004-ben , kárpótlási eljárás keretén belül kérte vissza földjeit. A földhivatal elutasító döntésének felülvizsgálatáról szól a kerülteti bíróságon folyó eljárás. A kérelmezők, illetve utódaik ennek az eljárásnak a résztvevői, ha időközben vissza nem léptek, ill. ha a bíróság engedélyezte belépésüket örökösként az eljárásba. A jogvesztő határidő 2004. 12. 31-el lezárult. Ma már nincs arra lehetőség, hogy e szerint a törvény szerint bárki visszakérje tulajdonát.

Igazságos bírósági eljáráshoz való jogának megsértése miatt 51 személy esetében ítélt meg jóvátételt az Európai Emberi Jogi Bíróság. Ezt a panaszt 2015-ben nyújtottam be, miután 2014-ben Szlovákia Alkotmánybírósága alaptalannak nyilvánította beadványunkat.

További 37 személy ügyében az idén januárban éltem a panasz lehetőségével. Amennyiben sikerrel járunk, megközelítőleg 4 év múlva várható döntés. Az is megtörténhet azonban, hogy a beadványt Európai Emberi Jogi Bíróság nem fogadja be, vagy elutasítja.

Vannak a kerületi bírósági eljárásnak olyan résztvevői is, akik még nem emeltek panaszt az ügy elhúzódása, illetve igazságos bírósági eljáráshoz való joguk megsértése miatt. Számukra is adott a lehetőség, tőlük függ, élnek-e vele. Továbbra is úgy vélem, hogy aki harcol, az veszíthet. Aki nem harcol, már veszített is.

Itt említem meg, hogy az Európai Emberi Jogi Bíróságon csak akkor lehet panasszal élni, ha az országon belüli összes jogorvoslati lehetőséget kimerítettük. Ezért először a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságához kell fordulni, majd azt követően, ha a döntéssel nem vagyunk elégedettek, nyújthatunk be panaszt az Európai Emberi Jogi Bírósághoz. Ez a folymat akár 5 évig is eltarthat, és előfordulhat, hogy számomra rövid határidőt szab meg a bíróság. Ezért nagyon fontos, hogy minden ügyfelem megadja a telefon számát, és ha van, e-mail címét is, leveleimet vegye át és járjon el az abban leírtak szerint.

Nehéz erről írni, nem is szívesen teszem, de mindnyájan halandók vagyunk. Kérem a hozzátartozókat, hogy ügyfelem elhalálozását tudassák velem. Nem szeretném, ha azért nem élhetnének egy lehetőséggel, mert nem tudtam kik az örökösök, kiket kell értesíteni. Az ügyintézéshez jogerősségi záradékkal ellátott hagyatéki végzés összes oldalára szükség van, melyet a jogfolytonosság igazolása céljából a Kerületi Bíróságra továbbítok. Ne feledjék eredményt csak közös munkával, jó együttműködéssel érhetünk el.

Dr. Szabó Olga írása a Dunatáj 2019. évi 8. számában jelent meg.

 

Fotó: SylonPhoto

 

 

'Fel a tetejéhez' gomb