Közigazgatás

Gondolta volna, hogy legalább 15 nemzetiség és 12 vallás osztozik a városunkon

A tavalyi népszámlálás számos érdekes adatot szolgáltatott Szlovákiáról és persze Gútáról, ezekből a szerintünk legérdekesebbet gyűjtöttük össze.

A szlovák statisztikai hivatal (SÚSR) január 20-án hozta nyilvánosságra a tavaly év eleji népszámlálás adatait, sok szakértő várta ezt a felmérést, hiszen ez volt az első, hogy lehetőség volt a kérdőíven az úgynevezett kettős nemzetiségi identitást is jelöli. Olyan történelmi és etnikai múlttal rendelkező területen mint Felvidék, illetve a Kárpát-medence szakmailag erősen megkérdőjelezhető, hogy korábban miért nem állt ez a lehetőség rendelkezésre, de ahogy mondani szokták, a jó munkához idő kell.

Elsőként vegyük a város egyik legfontosabb adatát, ami a lélekszámot jelöli, és ami a tavalyi bevallás alapján 10572 fő, amiben a férfiak minimálisan többen, 5297-en élnek, nőkből pedig 5275 színesíti a közösségünket. Az lehet, hogy a nőneműek kevesebben vannak, de kitűnik a statisztikából, hogy jóval tovább élnek Gútán, hiszen a 80 év felettiekből 263 nő, ezzel szemben csak 121 férfi. Ki tudja, talán pont amiatt, hogy a településen az urak, úriemberek is és tenyerükön hordozzák a gyengébbik nemet?

A friss adatok alapján a lakosság többsége, 68,14 százaléka 14 és 64 év közötti, őket követik a 65 év felettiek 18,55 százalékkal, illetve a 14 év alattiak városunk lakóinak 13,31 százalékát jelentik. Ha valóban hihetünk a számoknak akkor kiderült az is, hogy Gúta legidősebb lakója egy 100 évnél is idősebb nő, míg a legidősebb férfi 95 éves a településen. A legtöbben 115-en a 44 évesek vannak a városban, legalább is a férfiak közül, a hölgyeknél 46 évesek vezetik a listát, akik 100-an élnek velünk. Itt érdemes megjegyezni, hogy talán a település jó levegője, vagy a városunkból természetesen érkező nyugalomnak köszönhetően 43, 90 évnél is idősebb polgártársunk van.

Nemzetiségi eloszlás, forrás: scitanie.sk

A nemzetiségi eloszlás is elég sokrétű, hiszen 15 különböző etnikum él együtt Gútán, az nem lep meg senkit, hogy a legtöbben a magyarok vannak, akik a lakosság csaknem 75 százalékát adják. Emellett a legtöbb nemzetiség a környező, vagy a közeli országokból képviselteti magát, de a felmérésben az látszik, hogy török és kínai származású polgártársaink is vannak.

Ha a műveltségre vagyunk kíváncsiak, legalább is arra, amit a közoktatásban lehet megszerezni elmondhatjuk, hogy a lakosság több mint 10 százaléka rendelkezik érettségivel vagy ennél magasabb iskolai végzettséggel.

A város vallási térképe is sokrétű, 12 különféle hitrendszer is jelen van a településen. A kérdőív kitöltőinek egyharmada bevallása szerint nem követ semmilyen hitrendszert, az sem új információ, hogy a hívők többsége római katolikus, ám emellett a kereszténység számos ága megjelenik Gútán, sőt buddhista és muzulmán lakóink is vannak.

forrás: scitanie.sk

Anyanyelvi szempont is mutat némi eltérést a nemzetiségihez képest, mert a város lakóink több mint 78 százaléka a magyart jelölte meg anyanyelveként, míg a korábbiakban elmondtuk, hogy ennél valamivel kevesebben 75 százalékban adták meg a magyart nemzetiségüknek, ebből az a következtetés vonható le, hogy olyanok is a magyart mondják anyanyelvüknek, akiknek nem magyar, vagy a magyar is a nemzetiség.

Kapcsolódó cikkek

'Fel a tetejéhez' gomb